Notice: 在WP_Widget_PostViews中为WP_Widget调用的构造函数已自版本4.3.0起废弃!请改用
__construct()
。 in /www/web/liguda/public_html/wp-includes/functions.php on line 3893 Notice: Undefined index: cperpage in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 449 Notice: Undefined variable: output in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 504 Notice: Undefined variable: fixed_tags in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 505 Notice: Undefined variable: isshowdots in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 506 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 509 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 512 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 514 Notice: Undefined variable: post in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Trying to get property of non-object in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Undefined variable: post in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Trying to get property of non-object in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Undefined variable: more_text_link in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 英菲克i10四核全志H3机型V2.1.0线刷固件及教程-古达数码

英菲克i10四核全志H3机型V2.1.0线刷固件及教程

分类:网络机顶盒固件_安卓固件_阿里云OS固件下载地址 | 作者:古达数码 |日期:2015年08月29 日08:08:03 | 12,077°C

WordPress数据库错误: [Incorrect file format 'wp_blc_links']
SELECT instances.raw_url FROM wp_blc_instances AS instances JOIN wp_blc_links AS links ON instances.link_id = links.link_id WHERE instances.container_type = 'post' AND instances.container_id = 5000 AND links.broken = 1 AND parser_type = 'link'

英菲克i10四核全志H3机型V2.1.0线刷固件适用于英菲克i10(全志H3方案),刷机前请先准备好牙签、双工头USB连接线。古达数码提供的英菲克i10刷机教程比较详细,请按照步骤细心操作。

一、刷机准备:
刷机工具及固件下载:
http://pan.baidu.com/s/1o6j5fAE

准备工具 :牙签一根 1/PCS  机顶盒 1/PCS  数据线 1/PCS

二、刷机教程:

找到找到烧写软件启动程序“PhoenixSuit.exe”进行配置,鼠标双击打开

3
点击“一键刷机”

4
点击——“浏览”选择下载好的刷机包   注意:要刷机包要解压。

5
把解压好的刷机文件添加到文件列表中。

6
刷机准备暂时进行到这里接下来是把数据线其中一头先连接到电脑USB接口。

7.
温馨提示:用牙签按住复位键即可。USB数据线一头先插到电脑上另一台先不要插按住之后再插上数据线。

8
用另外一头USB线接口连接到机顶盒USB指定接口(一定要接入靠近网口端USB接口),电脑右下角提示发现新硬件,将自动安装USB驱动。(如果未能正常安装,手动安装驱动。)在我的电脑(计算机)上面右键,选择管理。
插上数据线,连接机顶盒,按键操作后注意设备管理器里面的变化
9
一般情况下,当电脑识别到平板电脑后,在设备管理器里面会出现安装驱动的界面,可以参照某些机顶盒厂家提供的教程那样手动选择安装驱动程序,如果没有出现那个界面,就在上图这个界面找到带感叹号的程序上面右键选择“更新驱动程序”。

10

刷机工具提示是和否选择,点击是

11
烧写成功即可,连接电视即可用第一次刷机需要等待几分钟进入系统会慢一点。

12

来源:古达数码 欢迎分享本文,转载请保留出处。阅读本文章的还阅读了下面的相关文章
网络机顶盒排行榜

相关文章

发布评论快捷键:Ctrl+Enter