Notice: 在WP_Widget_PostViews中为WP_Widget调用的构造函数已自版本4.3.0起废弃!请改用
__construct()
。 in /www/web/liguda/public_html/wp-includes/functions.php on line 3893 Notice: Undefined index: cperpage in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 449 Notice: Undefined variable: output in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 504 Notice: Undefined variable: fixed_tags in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 505 Notice: Undefined variable: isshowdots in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 506 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 509 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 512 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 514 Notice: Undefined variable: post in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Trying to get property of non-object in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Undefined variable: post in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Trying to get property of non-object in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Undefined variable: more_text_link in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 泰捷盒子怎么自定义节目源 网络自定义节目源教程-古达数码

泰捷盒子怎么自定义节目源 网络自定义节目源教程

分类:网络机顶盒怎么用_电视机顶盒怎么用_机顶盒怎么用 | 作者:古达数码 |日期:2015年05月17 日15:05:56 | 2,198°C

WordPress数据库错误: [Incorrect file format 'wp_blc_links']
SELECT instances.raw_url FROM wp_blc_instances AS instances JOIN wp_blc_links AS links ON instances.link_id = links.link_id WHERE instances.container_type = 'post' AND instances.container_id = 3727 AND links.broken = 1 AND parser_type = 'link'

泰捷视频是目前一款热门的点播、直播软件,泰捷视频点播在市场的口碑还是很不错的,其直播也是很给力,它是第一款支持网络自定义节目源的APK,接下古达数码一步步教您网络自定义节目源。

泰捷视频自定义节目源教程

打开网络在线自定义网站:http://my.togic.com

0001

使用泰捷论坛账号登陆,。没有账号的机友请先到泰捷论坛注册账号。

002

登陆完成后,。在盒子端打开泰捷视频,选择“个人中心”板块,进入“账号绑定”,填写软件显示的“6位数字数字配对码”(注意:配对码需要在300秒的失效内输入,否则绑定不成功)

输入配对码之后,按确定进行绑定,绑定成功之后6个数字的配对码将变成你的绑定账号,如果配对码没有变化则说明绑定不成功,按解除绑定可对账号进行解绑,如图:

0022

导入自定义频道。点击“导入文件”按钮导入编辑好的.tv格式自定义频道文件(附件中的央视节目源可直接使用)。

007

点击导入后,等待一会,添加的自定义频道将自定加载到泰捷视频,重新进入泰捷视频“电视台”,OK键切换频道列表,找到自定义频道,就可以看到刚刚添加的自定义频道节目了。

节目源导入成功后我们需要对节目源进行同步,打开设备端(盒子或者智能电视)的泰捷视频,找到电视台,打开进入直播播放状态,然后按遥控器的“菜单键(就是menu键)”选择在线自定义的立即同步,然后按遥控器“ok键”同步即可。或者退出软件8秒之后在线自定义会自动同步。

其他直播软件(电视家、电视大师、阿狸直播等)的自定义节目源,请参考:网络电视机顶盒怎么自定义添加节目源

来源:古达数码 欢迎分享本文,转载请保留出处。阅读本文章的还阅读了下面的相关文章
网络机顶盒排行榜

相关文章

发布评论快捷键:Ctrl+Enter