Notice: 在WP_Widget_PostViews中为WP_Widget调用的构造函数已自版本4.3.0起废弃!请改用
__construct()
。 in /www/web/liguda/public_html/wp-includes/functions.php on line 3893 Notice: Undefined index: cperpage in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 449 Notice: Undefined variable: output in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 504 Notice: Undefined variable: fixed_tags in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 505 Notice: Undefined variable: isshowdots in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 506 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 509 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 512 Notice: Undefined variable: tag_aditional in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 514 Notice: Undefined variable: post in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Trying to get property of non-object in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Undefined variable: post in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Trying to get property of non-object in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 Notice: Undefined variable: more_text_link in /www/web/liguda/public_html/wp-content/themes/liguda/functions.php on line 521 天敏D6四核 天敏D6全志A31S四核刷机教程-古达数码

天敏D6四核 天敏D6全志A31S四核刷机教程

分类:网络机顶盒固件_安卓固件_阿里云OS固件下载地址 | 作者:古达数码 |日期:2015年05月03 日23:05:36 | 13,256°C

WordPress数据库错误: [Incorrect file format 'wp_blc_links']
SELECT instances.raw_url FROM wp_blc_instances AS instances JOIN wp_blc_links AS links ON instances.link_id = links.link_id WHERE instances.container_type = 'post' AND instances.container_id = 3611 AND links.broken = 1 AND parser_type = 'link'

天敏D6是一款比较经典的网络机顶盒,也是天敏家一款主流热门机顶盒,口碑和质量一直都很不错,更多详情,请点击: 接下来为大家带来的是天敏D6 四核刷机教程,只限于天敏D6四核A31版本,其他版本不适用。

tianminD6-

请按照下面的步骤,一步一步进行:
1、天敏官网或者天敏论坛下载A31S版本固件,然后解压下载的rar文件。本文提供天敏D6官方固件下载:http://pan.baidu.com/s/1hqytNzY

2015050301
2、打开“A31S天敏固件烧录器.exe”

2015050302

3、将SD卡通过读卡器插入电脑,如果软件没有自动获取到盘符,请点击获取盘符,然后再确认一次盘符对应的是不是我们的SD卡,点击开始烧录。

2015050304

主要注意的是:一定要拔掉所有与电脑连接的USB设备,硬盘有价,数据无价,切记谨慎操作。

4、这个时候可能会出现假死机,我们什么都不用动,耐心等待进度条走完。

2015050305

5、进度条走完;大功告成,拔掉SD卡,去刷机!

2015050306

当进度条跑完,信息框提示烧写结束时,关闭软件,拔掉SD(这个时候SD显示空白,而且容量会减少,这是正常现象,不是卡损坏。)

6、SD卡烧写结束后,接来下就是刷机过程了,先拔掉机顶盒电源;把SD卡插在天敏D6四核的SD卡插槽,再插上电源。会看到电源灯长亮(电视机会有进度条显示),表示正在刷机,请耐心等待5-10分钟左右;

7、电源灯熄灭后表示刷机完成。拔掉SD卡(切记),然后断电,再重新插上电源,等待机顶盒开机。

来源:古达数码 欢迎分享本文,转载请保留出处。阅读本文章的还阅读了下面的相关文章
网络机顶盒排行榜

相关文章

发布评论快捷键:Ctrl+Enter